Siapa saja yang dapat menjadi tanggungan bagi wajib pajak?

Tanggungan adalah Anggota keluarga yang dapat ditanggung dan menjadi penambah batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) Wajib pajak.

Daftar Susunan keluarga yang dapat ditanggung  oleh Wajib Pajak adalah anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya  paling banyak 3 (tiga) orang.

Skema keluarga sedarah dan semenda adalah sebagai berikut :

  1. Hubungan keluarga sedarah lurus satu derajat  : ayah, ibu, anak kandung
  2. Hubungan keluarga sedarah ke samping satu derajat : saudara kandung (kakak/ adik kandung
  3. Hubungan semenda lurus satu derajat : ayah/ibu mertua, anak tiri
  4. Hubungan semenda ke samping satu derajat : saudara ipar (kakak/ adik ipar)

Dari skema tersebut, yang diperbolehkan menjadi tanggungan untuk penghitungan PTKP adalah point 1. dan point 3. dengan ketentuan :

  • Tinggal bersama-sama dengan Wajib Pajak;
  • Nampak secara nyata tidak mempunyai penghasilan sendiri;
  • Tidak pula turut dibantu oleh anggota keluarga atau oleh orang tuanya sendiri.
    Sedangkan jika Wajib Pajak sekedar menyumbang, membantu, bertanggung jawab dan sebagainya, maka tidak termasuk dalam menjadi tanggungan sepenuhnya.

 Dasar hukum : UU PPH Pasal 7