Apakah zakat dapat dijadikan sebagai pengurang Penghasilan kena pajak?

Pembayaran zakat dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, namun hanya zakat yang dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau  disahkan oleh pemerintah. Daftar lembaga amil zakat yang telah si syahkan oleh pemerintah dapat anda klik disini

Pembayaran zakat dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada pelaporan SPT Tahunan dengan syarat melampirkan bukti pembayaran. Bukti pembayaran tersebut dapat berupa bukti pembayaran secara langsung atau melalui transfer rekening bank, atau pembayaran  melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) paling sedikit memuat :

          Nama lengkap wajib pajak dan NPWP wajib pajak

          Jumlah pembayaran

          Tanggal pembayaran

          Nama badan amil zakat

          Tanda tangan petugas badan amil zakat

          Validasi petugas bank apabila pembayaran melalui tranfer

Dasar hukum : UU No. 38 Tahun 1999

SE 80/PJ/2010

UU No. 23 Tahun 2011